ghwboard.com

EBA 5131c*

  • מבצע
  • מחיר רגיל 17,625.30 ש"ח


דפים - 30 דף, פתיתים קטנים

גודל גריסה - 2 על 15 מ"מ, 2070 פתיתים קטנים תקן דין 4

פתח הזנה - 31 ס"מ

מיכל - 180 ליטר

מידות - 1020 על 590 על 548

משקל - 102 ק"ג

מהירות גריסה - 0.15, 2 שניות לגריסה

הספק מנוע -1600 ואט