ghwboard.com

EBA 2339c*

  • מבצע
  • מחיר רגיל 9,849.00 ש"ח


 דפים - 13 דף, פתיתים קטנים

גודל גריסה -  2 על 15 מ"מ, 2070 פתיתים קטנים תקן דין 4

פתח הזנה - 40 ס"מ

מיכל - 210 ליטר

מידות - 970 על 640 על 590

משקל - 84 ק"ג

מהירות גריסה - 0.10, 3 שניות לגריסה

הספק מנוע - 640 ואט