ghwboard.com

EBA 1126C מגרסה

  • מבצע
  • מחיר רגיל 1,749.30 ש"ח


דפים -  7 דף, פתיתים קטנים

, גודל גריסה-  3 על 25 מ"מ,1152   רצועות

מיכל - 20 ליטרים, פתח קבוע

פתח הזנה - 22 ס"מ

מידות - 428 על 345 על 220

משקל - 7.5 ק"ג

מהירות גריסה - 0.06, 5 שניות לגריסה

הספק מנוע - 150 ואט