ghwboard.com

DAHLE 510 AIR L PLUS [51472] מגרסה

  • מבצע
  • מחיר רגיל 6,901.65 ש"ח


דפים -  20 דף, פתיתים

, גודל גריסה-  2על 15 מ"מ, 2070 פתיתים תקן
דין 4 p5\ 

מיכל - 100 ליטרים, דלת נפתחת

פתח הזנה - 31 ס"מ

מידות - 944 על 545 על 435

משקל - 59 ק"ג

מהירות גריסה - 0.08, 3.75 שניות לגריסה

הספק מנוע - 900 ואט