ghwboard.com

DAHLE 416 [50564] מגרסה

  • מבצע
  • מחיר רגיל 7,342.65 ש"ח


דפים -  21 דף, פתיתים

, גודל גריסה-  4על 40 מ"מ, 390 פתיתים

מיכל - 160 ליטרים, דלת נפתחת

פתח הזנה - 40 ס"מ

מידות - 960 על 734 על 511

משקל - 92 ק"ג

מהירות גריסה - 0.095, 3 שניות לגריסה

הספק מנוע - 900 ואט