ghwboard.com

DSB WIAIR 1000 מכונת אריזה באוויר

  • מבצע
  • מחיר רגיל 2,344.65 ש"ח


פתח הזנה עד 440 מ"מ  גליל ניילון

מהירות לדקה- 3000 מ"מ! עד 200 רפידות ניילון לדקה!

עובי-0.02 מ"מ לכל שכבה

זמן חימום - 3-4 דק! 

מידות - 20 על 23 על 53

משקל 11 ק"ג