ghwboard.com

מגרסה EBA 2326c*

  • מבצע
  • מחיר רגיל 6,306.00 ש"ח


 דפים -  17 דף, פתיתים קטנים

גודל גריסה -  2 על 15 מ"מ, 2070 פתיתים קטנים תקן דין 4

מיכל - 125 ליטרים

פתח הזנה - 26 ס"מ

מידות - 926 על 495 על 470

משקל - 48 ק"ג

מהירות גריסה - 0.08, 3.75 שניות לגריסה

הספק מנוע - 640 ואט