ghwboard.com

מגרסה EBA 2127c*

  • מבצע
  • מחיר רגיל 4,836.30 ש"ח


 דפים -  12 דף, פתיתים קטנים

גודל גריסה -  2 על 15 מ"מ, 2070  פתיתים תקן דין 4

מיכל - 100 ליטרים

פתח הזנה - 26 ס"מ

מידות - 870 על 500 על 377

משקל - 30.5 ק"ג

מהירות גריסה - 0.10, 3 שניות לגריסה

הספק מנוע - 580 ואט