ghwboard.com

מגרסה EBA 1824c*

  • מבצע
  • מחיר רגיל 3,807.30 ש"ח


 דפים -  13 דף, פתיתים קטנים

גודל גריסה -  2 על 15 מ"מ, 2070 רצועות תקן דין 4

מיכל - 50 ליטרים

פתח הזנה - 24 ס"מ

מידות - 635 על 395 על 295

משקל - 21 ק"ג

מהירות גריסה - 0.10, 3 שניות לגריסה

הספק מנוע - 580 ואט