ghwboard.com

מגרסה EBA 1624C

  • מבצע
  • מחיר רגיל 2,932.65 ש"ח


 דפים -  12 דף, פתיתים קטנים

גודל גריסה - 2 על 15 מ"מ, 2070 פתיתים תקן דין 4

מיכל - 50 ליטרים

פתח הזנה - 24 ס"מ

מידות - 635 על 395 על 291

משקל - 21 ק"ג

מהירות גריסה - 0.05, 6 שניות לגריסה

הספק מנוע - 390 ואט