ghwboard.com

מגרסה EBA 1324CC

  • מבצע
  • מחיר רגיל 4,402.65 ש"ח


 דפים -  6 דף, פתיתים קטנים ביותר

גודל גריסה - 0.8 על 12 מ"מ, 6475 פתיתים תקן דין 5

מיכל - 50 ליטרים

פתח הזנה - 24 ס"מ

מידות - 700 על 395 על 295

משקל - 21 ק"ג

מהירות גריסה - 0.05, 6 שניות לגריסה

הספק מנוע - 390 ואט