ghwboard.com

מגרסה 50322

  • מבצע
  • מחיר רגיל 4,005.75 ש"ח


דפים -  14 דף, פתיתים

, גודל גריסה-  2על 15 מ"מ, 2070 פתיתים תקן
דין 4 p5\ 

מיכל - 60 ליטרים, דלת נפתחת

פתח הזנה - 26 ס"מ

מידות - 865 על 545 על 435

משקל - 44 ק"ג

מהירות גריסה - 0.067, 4 שניות לגריסה

הספק מנוע - 650 ואט