ghwboard.com

מגרסה 50310

  • מבצע
  • מחיר רגיל 3,373.65 ש"ח


דפים -  21 דף, פתיתים

גודל גריסה- 5 על 50 מ"מ, 250 פתיתים

מיכל - 60 ליטרים, דלת נפתחת

פתח הזנה - 26 ס"מ

מידות - 865 על 545 על 435

משקל - 43 ק"ג

מהירות גריסה - 0.075, 4 שניות לגריסה

הספק מנוע - 650 ואט